Wykłady 2017/2018


IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY
Zapraszamy na kolejny rok wykładów w Akademii Ikony.
Tegoroczny program prezentujemy poniżej:
10.10. Ikonografia św. Andrzeja Apostoła,  Elżbieta Jackowska- Kurek
17.10. Ikona Sądu Ostatecznego,  ks. Marek Wojnarowski.
24.10. Ikonografia Przemienienia Pańskiego- tajemnica światła, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz.
14.11. Sztuka wczesnochrześcijańska cz. I, ks Roman Batorski.
21.11. Wielkie ikony ,,narodowe” jako symbole przynależności do wiary w regionach pograniczy bizantyńsko-słowiańskich. Tradycyjne i współczesne narracje, dr hab. Ewa Kocój.
28.11. . „Objawię moją chwałę wśród narodów” (Ez 39,21), ks. Grzegorz Michalczyk.
12.12. Sztuka w doświadczeniu religijnym, Witali Michalczuk.
19.12. Nieustanne Bogu dziękczynienie, Elżbieta Jackowska-Kurek i Maria Osuchowska-Marcelleti.
16.01. Ikona i Imię, spotkanie z Pierwowzorem w modlitwie,  ks. dr Piotr Nikolski.
23.01. Doświadczenie sztuki a formuła człowieka, Witali Michalczuk.
30.01. Sztuka wczesnochrześcijańska cz. II, ks. Roman Batorski.
13.02. Etiopia- fenomen afrykański, dr Jerzy Kazimierczak.
20.02. Świat w którym rodzi się ikona, ks. dr Henryk Paprocki.
27.02. Trójca Święta w teologii i ikonografii, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz.
13.03. Jurodstwo – oblicza świętości w narracjach oralnych i ikonograficznych, dr hab. Ewa Kocój.
20.03. Kanoniczność i obecność łaski w ikonie,  ks.  Piotr Nikolski.
17.04. Śmierć w ikonografii prawosławnej, ks. dr Artur Aleksiejuk.
24.04. Liturgiczna wizja człowieka w języku muzyki,  Łukasz Hajduczenia.
15.05. Filokalia- umiłowanie piękna, ks. prof. Józef Naumowicz.
22.05. Nieporozumienia wokół ikony w XX-XXI wieku, dr Irina Tatarowa.
29.05. Ewangelia w dźwiękach – doświadczenie religijne a muzyka, Łukasz Hajduczenia.
12.06. Dwie natury Chrystusa , dr Barbara Strzałkowska.
15.06. Wystawa ikon, wernisaż.
Wykłady odbywają się o godz. 18.30 w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. św. Brata Alberta i Andrzeja Apostoła na Placu Teatralnym w Warszawie.