IKONA-KORZENIE I OWOCE WIARY


Dnia 16 czerwca, w wigilię wspomnienia św. Brata Alberta,
w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Brata Alberta
w Warszawie nastąpiło otwarcie wystawy ikon. Wystawiane ikony powstały w czasie ostatniego roku na warsztatach w Akademii Ikony. Ponadto na wystawie znalazły się ikony Elżbiety Jackowskiej- Kurek prowadzącej warsztaty oraz gościnnie Michała Płoskiego i Roberta Rumina. Wystawa była czynna codziennie do 23 lipca. Dużym powodzeniem cieszyły się oprowadzania kuratorskie po wystawie i spotkania tematyczne prowadzone przez Elżbietę Jackowską – Kurek. Pani Elżbieta prezentowała warsztat ikonografa i podjęła trzy tematy: Mandylion, Trójca Święta i Drabina do Raju. W Duszpasterstwie Środowisk Twórczych w Warszawie już piąty raz organizowana jest tak duża wystawa ikony pisanej tradycyjnie a jednak współczesnej.   Pozwala to twierdzić, że jest tu taka przestrzeń, w której można zobaczyć przez ikonę korzenie i owoce wiary dziś a więc  miejsce otwarte do którego każdy zainteresowany pisaniem ikon ale i doświadczaniem ikony od strony odbiorcy może śmiało zaglądać.


Etykiety: