Wykłady 16, 23, 30 maja 2017

Trzy wykłady:
- 16. 05 dr Irina Tatarova " Ikona i twórczość w rosyjskiej myśli XX wieku"
- 23. 05 Witali Michalczuk "Piękno które zbawia świat"
- 30. 05  Łukasz Hajduczenia " Słowo i obraz"


Etykiety: