Śmierć w ikonografii.

Dnia 25 kwietnia 2017 w kościele środowisk twórczych w Warszawie dr Łukasz Leonkiewicz zreferował temat "Śmierć w ikonografii". Podejście do tematu z różnych stron zarówno cytaty jak i osobiste świadectwo pojmowania śmierci fizycznej poruszyło i pozwoliło dotknąć tajemnicy. Postacie przestawiane w ikonie są przemienione w Chrystusie, ikona to okno ku wieczności.
Etykiety: