GRECJA - śladami najpiękniejszych ikon świata.

Bogato ilustrowaną prezentację o ikonografii greckiej przedstawił ks. Roman Batorski.
dnia 31 stycznia i 28 lutego w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie.Etykiety: