Warsztaty w Kościele Środowisk Twórczych pp. św. Andrzeja Apostoła i św Brata Alberta w Warszawie, Plac Teatralny 20


Celem działalności Akademii Ikony jest kształcenie ale i pomoc w doświadczaniu ikony. Praca malarza ikon to życie w intymnej relacji z Panem Bogiem i świadczenie o tej relacji przez obraz. Dbanie o tę relację, ciągłe dojrzewanie do niej to nieustanne wyzwanie dla ikonografa.

Tryb nauki  w Akademii Ikony jest nieustający co oznacza, że:
1) dwa pierwsze lata nieprzerwanej nauki wstępnej na warsztatach i wykładach Akademii Ikony to kurs podstawowy pisania ikon; każdy uczestnik kursu pracuje w swoim rytmie i na swoim etapie pracy swobodnie, bez narzucania terminów,         może to trwać dowolnie długo;
2) po minimum dwóch latach kursu wstępnego uczestnik może napisać ikonę  dyplomową i- jeśli będzie przyjęta- to status uczestnika kursu wstępnego  zmienia się w status uczestnika nauk doskonalących, który może trwać dowolnie długo.

Warunki przyjęcia do Akademii Ikony:
1) może się zgłosić każdy, kto do końca września napisze na adres kontaktowy Akademii Ikony sekretariat.ikony22@gmail.com lub złoży formularz w zakrystii Kościoła Środowisk Twórczych.
W odpowiedzi na zgłoszenie uzgadniamy e-mailem lub sms-em  termin rozmowy wstępnej na którą prosimy przynieść swoje dotychczasowe prace artystyczne np. szkice lub malarskie z natury.
2) wyniki rekrutacji podajemy przed pierwszymi zajęciami, najpóźniej w  połowie października.

Dodatkowo postanowione jest, że:

1) ikona napisana jako dyplomowa może wejść w skład  tworzonej przez nas Galerii Ikony Współczesnej 

Etykiety: