Zapraszamy na wykłady Akademii Ikony.

Ikona ma swój początek w czasach przedchrześcijańskich.
Jest następcą starożytnego portretu człowieka.
Lite drewno, płótno,  grunt kredowo klejowy , pigmenty mineralne, emulsja z jajka,
złoto -z tych materiałów tworzone są tradycyjne ikony od wieków..
Stare ikony powstające od prawie  dwóch tysięcy lat nie utraciły swej aktualności.
Wielu malarzy, zwłaszcza malarstwa sakralnego, jest zafascynowanych ich pięknem.
Są pełni podziwu dla kunsztu tradycji.
Sekrety rzemiosła, które zostały odziedziczone po dawnych mistrzach
są najcenniejszym skarbem kultury współczesnej. 
Z drugiej strony, ikona, będąc osadzoną w intymności osobistego kontaktu z Absolutem
jest teologią w kolorach.
Przy tym wszystkim ikona znajduje się na obrzeżach świadomości człowieka.

Funkcjonując na peryferiach nowoczesnej cywilizacji,
jednocześnie jest twórczością elitarną,
stanowi jądro sztuki.

Ikony cechuje  surowość i prostota- patrząc na ich charakter religijny
i miejsce w historii sztuki. 

Pradawne tradycje, przez długi czas niezmieniane,
przyciągają artystów swoją wyjątkowością.

Poszukiwanie  uniwersalnego języka
odzwierciedla rolę ikony w nowoczesnym świecie
i jest podstawowym zadaniem artysty.

Ikony powstające w ramach Akademii Ikony
są zakorzenione w starożytnej tradycji bizantyjskiej.

Na wykłady zapraszamy nie tylko osoby piszące lub chcące pisać ikony ale również osoby zainteresowane sztuką sakralną.
Wykłady odbywają się w wybrane wtorki każdego miesiąca w dniach 10.10.2017- 12.06.2018 o godz. 18.30 w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła i św Brata Alberta na Placu teatralnym w Warszawie. Koszt Roczny 120 zł. Zgłoszenia przed pierwszym wykładem dnia 10.10 od godz 18.00.

Etykiety: