Wykłady 2015/2016


IKONA DZIŚ

20. X. Kształtowanie teologii i artystycznego języka ikony. ks. dr Henryk Paprocki

17. XI. Ikona a sztuka abstrakcyjna. mgr Witali Michalczuk

8. XII. Rok liturgiczny w ikonie. dr Łukasz Leonkiewicz

19. I. Jerzy Nowosielski i ikona - droga inspiracji i stworzenie własnej formuły artystycznej. mgr Witali Michalczuk

16. II. Monastery prawosławne w Polsce - historia ikon.  dr Łukasz Leonkiewicz

15. III. Freski bizantyjskie w Polsce. mgr Ewa Siuzdak

19. IV. Teologia Światła. dr Łukasz Leonkiewicz

 17. V. Ikona w myśli XX w.  dr Irina Tatarova

14. VI. Ikona dziś . ks. dr  Henryk Paprocki

Wykłady odbywają się w Kościele Środowisk Twórczych, Plac Teatralny 20
godz. 18.00

Etykiety: