ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE


Wszystkim naszym Słuchaczom i Przyjaciołom składamy serdeczne
wielkanocne życzenia. Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!