Wystawa ikon w kościele bł. Władysława z Gielniowa, patrona Warszwy

IKONA - OKNO KU WIECZNOŚCI -wystawa, która miała miejsce  dnia 22 czerwca  w kościele bł. Władysława z Gielniowa w Warszawie zgromadziła nie nie tylko ikony wielu ikonografów ale też
skupiła uwagę niezwykłych odbiorców ikon.

Etykiety: