...nasze pisanie ikon...
                                       

Zapraszamy zarówno początkujących jak i już piszących ikony.

Więcej informacji: sekretariat.ikony22@gmail.com

Etykiety: