Najbliższe spotkanie wykładowe

22.05.2014, godz. 17.30
Monastycyzm- pierwsze monastery, reguły, pisarze ascetyczni ks. dr Henryk Paprocki
Ikony w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, dr Aleksandra Sulikowska- Gąska
Zapraszamy!