Gruziński zespół wokalny Sakhioba


Czternastoosobowy zespół specjalizuje się w wykonywaniu 
gruzińskiej polifonii.
Gruzińska tradycja polifoniczna jest starsza niż europejska, charakteryzuje się też specjalnymi technikami używania głosu.  W hymnach, gdzie wzajemny stosunek głosów ma charakter monolityczny, a pionowa linia harmoniczna jest ściśle utrzymana, rozwój melodyczny poszczególnych głosów nie jest ograniczony.
Dla Gruzinów polifoniczny sposób myślenia jest naturalny i organiczny. Muzyka trzygłosowa, wyrażająca jedność, równość i niezależność, jest niezwykle poruszająca i trafia prosto do serca. Zapraszamy serdecznie! 
Więcej informacji:
 Elżbieta Jackowska- Kurek nr tel 601 734 705
Michał Bogucki nr tel. 785 859 585


Dnia 7 maja koncert w Centrum Łowicka, 
ul. Łowicka 21. godz. 18.00, 
dnia 5 i 6 maja warsztaty w Muzeum Ikon
w godz 17.00-20.00