JESTEŚMY PIELGRZYMAMI


Pielgrzymowanie to doświadczenie obecności Pana, które sprawia, że człowiek rozpoznaje, że został posłany. Pątnik pokonuje trud aby spotkać Boga i poprzez to spotkanie odnaleźć sens swego istnienia, nadać mu nadprzyrodzony wymiar. Pielgrzymowanie jest metaforą życia chrześcijanina. Ta myśl powraca w rozważaniach św. Pawła i św. Piotra. Św. Piotr wprost nazywa człowieka pielgrzymem bez swojej ojczyzny (por. 1 P 2,11). W listach św. Pawła czytamy: "wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana" (2 Kor 5,6).
Pielgrzymując odkrywamy prawdę, która ma moc przemieniania naszej codzienności - na tej ziemi jesteśmy tylko gośćmi z daleka od domu Ojca (por. Hbr 11,13)

Zapraszamy dnia 8 kwietnia o godz 17.30 na spotkanie z  Jerzym Kazimierczakiem, który opowie o swoim pielgrzymowaniu. Spotkanie odbędzie się w Muzeum Ikon w Warszawie ul. Lelechowska 5, wstęp wolny.
W programie:
- św. Jakub w Ewangeliach, apokryfach i ikonografii,
- Camino w Europie i Polsce
- Camino Warszawskie