Zbieramy albumy ikon


Akademia Ikony pragnie stworzyć kolekcję albumów ikon.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w poszerzaniu kolekcji.
Nazwiska Darczyńców, za Ich zgodą, będą umieszczone w naszej 
Księdze Pamiątkowej.