Wykłady 2013/2014

IKONA- MIEJSCE SPOTKANIA 

Wykłady są częścią programu Warsztatów Ikonograficznych.
Na wykłady zapraszamy również tych, którzy chcą uczestniczyć
wyłącznie w zajęciach teoretycznych Akademii. 
              
24.10. 2013, godz. 17.00
Inauguracja, ks. dr Henryk Paprocki
Chrześcijański Wschód i Zachód, próba definicji, ks. dr Aleksander Jacyniak SJ
Rzeczywistość ikony. Ikona a sztuka starożytna, mgr Witali Michalczuk

21.11.201, godz. 17.30
Umiłowanie Tory w Judaizmie,  ks. Grzegorz Michalczyk
Rzeczywistość ikony. Sztuka współczesna w świetle ikony, mgr Witali Michalczuk

19.12.2013, godz. 17.30
Pentarchia- wschodnie patriarchaty, ks. dr Henryk Paprocki
Święta Góra Atos, mgr Łukasz Leonkiewicz

23.01.2014, godz. 17.30
Ikona Matki Bożej Śnieżnej w Etiopii, dr Jerzy Kazimierczak
Tradycja hezychastyczna w Bizancjum i jej wspołczesna interpretacja, ks. dr Piotr Nikolski

27.02.2014, godz. 17.30
Ikona- obecność i spotkanie, ks. dr Henryk Paprocki
Założenia i podstawy prawosławnej tradycji ascetycznej, ks. dr Piotr Nikolski
27.03.2014, godz. 17.30
Poczęcie w ikonografii i teologii prawosławnej, ks. dr Artur Aleksiejuk.
Teologia Imienia Bożego,  ks. dr Piotr Nikolski
24.04.2014, godz. 17.30
Ikona w obrzędowości ludowej, dr Ewa Kocój
Świadomość ikonograficzna w dziejach Kościoła Wschodniego, ks. dr Piotr Nikolski

22.05.2014, godz. 17.30
Monastycyzm- pierwsze monastery, reguły, pisarze ascetyczni ks. dr Henryk Paprocki
Ikony w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, dr Aleksandra Sulikowska- Gąska

12.06.2014, godz 17.30
Teologia Światła, ks. dr Henryk Paprocki
Etykiety: