Zakończenie roku w Akademii Ikony


Modlitwą dziękczynną odprawioną dnia 20.06.2013 w Kaplicy Prawosławnego Punktu

Duszpasterskiego św. Grzegorza Peradze zakończyliśmy pierwszy rok działania

Akademii Ikony, Studium św. Andrzeja Apostoła. 

Wdzięczni za wsparcie wspólnoty, szczególnie dziękujemy 

ks. dr Henrykowi Paprockiemu za opiekę,

Annie Czerewackiej za modlitwę śpiewem.

Prace uczestników warsztatów były wystawione na wystawie w kościele św Andrzeja 

Apostoła i św Alberta Chmielewskiego w Warszawie 

oraz wzięły udział w wystawie zbiorczej ikonografów pracujących

indywidualnie i przedstawicieli różnych grup. Wystawa była organizowana  

przez Akademię Ikony, Studium 

Ikonograficzne Pracownię św. Andrzeja Apostoła i miała miejsce dnia  dnia 23. 06. 2013 

w kościele bł. Władysława z Gielniowa, patrona Warszawy.