ŚWIAT IKONY-wykłady rok 2012/2013


Ks. dr Henryk Paprocki -Teologia ikony, 
Ks. dr Piotr Nikolski - Sztuka ikony


18.X.
-Źródła ikony
-Kształtowanie teologii  i artystycznego języka ikony. Sztuka wczesnochrześcijańska a ikona.

22.XI
-Przedstawienia w Starym Testamencie i świecie grecko-rzymskim.
-Ikona Trójcy Świętej w świetle prawosławnej teologii trynitarnej. Kształtowanie typu ikonograficznego na przestrzeni wieków od katakumb do Rublowa.

13.XII. godz 17.30
-Ikony Matki Bożej a prawosławna pobożność maryjna.
-Ikona Zbawiciela w świetle dogmatu chalcedońskiego i praktyki modlitwy Jezusowej

31.I.
-Historia dogmatu kultu ikony.
-Interpretacja dogmatu kultu ikony

21.II.
-Ikona i jej antynomie
-Rok liturgiczny w ikonie cz. 1

14.III.
-Ikona i sztuka
-Rok liturgiczny w ikonie cz. 2

25.IV.
-Teologia piękna – Boski Archetyp
-Ikona Sądu Ostatecznego w świetle eschatologii Kościoła Wschodniego. 

23.V.
-Granice dogmatyczne ikony
-Człowiek przebóstwiony – ikony świętych.

20.VI. 17.00 
-Kult ikony, ikona a liturgia
-Ikonostas i układ świątyni prawosławnej, ikona w liturgii.

Etykiety: