Warsztaty pisania ikon i wykłady.

Odkrywamy i umożliwiamy odkrywanie 
głębi i piękna wiary chrześcijańskiej w procesie twórczym.

Prowadzimy warsztaty pisania ikon oraz organizujemy 
wykłady na temat duchowości, teologii, sztuki i historii Kościoła.

Tworzymy przestrzeń spotkania teoretyków i praktyków sztuki sakralnej, 
zarówno tych, którzy działają indywidualnie 
jak i uczestniczących w pracach różnych grup i ośrodków.

Budujemy naturalną płaszczyznę dialogu ekumenicznego.

Chcemy być miejscem oparcia dla osób zainteresowanych sztuką sakralną, 
ośrodkiem wpływającym na podwyższenie artystycznego poziomu sztuki w Kościele.

Podstawową formą pracy AKADEMII IKONY są  warsztaty i wykłady.

WYKŁADY 
proponujemy wszystkim  zainteresowanym

a szczególnie osobom piszącym ikony.

Więcej informacji: sekretariat.ikony22@gmail.com

WARSZTATY 

Warsztaty są dla tych, którzy, oprócz chęci pogłębiania wiedzy 
i doświadczania ikony, czują się powołani do pisania ikon. 

Naukę pisania ikon- zajęcia warsztatowe prowadzimy
we czwartki i w piątki w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie.

Prowadzenie Elżbieta Jackowska- Kurek.

Dwuletni cykl nauki wstępnej może może trwać dowolnie długo, 
w zależności od indywidualnego tempa pracy Uczestnika i może przejść 
w tok nauki doskonalącej.
Ikony napisane na zakończenie nauki wstępnej 
mogą wejść w skład Galerii Ikony Współczesnej którą tworzymy.Ukończenie Akademii Ikony nie niesie za sobą skutków formalnych.

Pytania i zgłoszenia:
Elżbieta Jackowska- Kurek: studiumikony@gmail.com, nr tel. 601 734 705
Maurycy Lubak: sekretariat.ikony22@gmail.com

Etykiety: